Informacja

Informacja

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć kulturalno-rozrywkowych prowadzonych przez Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim

Biorąc pod uwagę znaczny występujący w okresie stycznia i ciągle zwiększający się przyrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie powiatu mieleckiego oraz idące z nim zwiększone ryzyko zachorowania wśród pracowników Samorządowego Centrum Kultury i  Bibliotek w Radomyślu Wielkim oraz uczestników zajęć kulturalno-rozrywkowych, zarządzam czasowe zawieszenie zajęć kulturalno-rozrywkowych prowadzonych przez SCKiB w  Radomyślu Wielkim od dnia 01.02.2022 r. do dnia 14.02.2022  r.

Podejmując niezbędne zadania w celu ograniczenia rozwoju pandemii i liczby osób zakażanych, biorąc pod uwagę nieobecność kadry dydaktycznej, a także zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach, w tym w Szkole Muzycznej I stopnia w Radomyślu Wielkim, również wprowadzam czasowe zawieszenie zajęć. Działania te spowodują ograniczenie kontaktu i mogą się przyczynić do odwrócenia tendencji wzrostowej zachorowań na wirus SARS-CoV-2.

Zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Rady Ministrów, Dyrektor danej placówki kulturalno-rozrywkowej określa możliwość funkcjonowania bibliotek i placówki w trybie stacjonarnym, zdalnym lub może wprowadzić ich czasowe zamknięcie.

Spotkanie Przedszkolaków

Kochani!!
24 lutego o godzinie 13 Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek odwiedziły dzieci grupy „Kangurki „z Niepublicznego Przedszkola „Radosny Start” w Radomyślu Wielkim.
Spotkanie odbyło się w ramach tygodnia muzycznego trwającego w przedszkolu.
Podczas spotkania została przybliżona i omówiona działalność Samorządowego Ogniska Muzycznego, jak i również została przeprowadzona prezentacja instrumentów (instrumenty dęte, klawiszowe, perkusyjne).
Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z tego spotkania

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Z przyjemnością  informujemy, że Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim uzyskało  dotację na zakup nowości  wydawniczych ze środków finansowych  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego w Ramach  Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa.

„Priorytet !  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ” został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych  poprzez stały dopływ  nowości wydawniczych, w  konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Za uzyskaną dotację w wysokości  8 000 zł Gminna Biblioteka w Radomyślu Wielkim zakupiła ogółem 325 książek, z czego dla biblioteki w Radomyślu Wielkim zakupiono 145 książek, a dla placówek filialnych w Dulczy Wielkiej, Żarówce, Zdziarcu i Rudzie,  łącznie zakupiono 180 książek.