Informacja

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” na zadanie „ Dostosowanie i doposażenie budynku do potrzeb bieżącej działalności SCKiB w Radomyślu Wielkim” w wysokości 200.000,00zł.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”