SCKiB

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek
Rynek 29, 39 – 310 Radomyśl Wielki
NIP 817-18-69-022
REGON 831211498

dyrektor Artur Olchawa
Tel. 14 6819 672
Fax 14 6819 672 w.13