Zajęcia

SCKiB jest organizatorem:

– zajęć muzycznych

– zajęć wokalnych

– zajęć plastycznych

– zajęć tanecznych