Komputery dla bibliotek 2020

#komputerydlabibliotek

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim  jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach przyznanego dofinansowania
w wysokości 16.320,00zł oraz wkładu własnego 2.880,00zł zakupiono 6 laptopów
.