GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
„BOMBKA CHOINKOWA”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „BOMBKA CHOINKOWA”

Formularz zgody na przetwarzanie.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.