KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH 2024

REGULAMIN KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH 2024

Formularz zgłoszeniowy

VI Radomyski Test Wiedzy Historycznej

👉🇵🇱 11 listopada odbędzie się VI Radomyski Test Wiedzy Historycznej „Polska Niepodległa” pod patronatem Prezesa Instytut Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego, Narodowego Centrum Kultury, Stanisław Lonczak – Starosta Powiatu Mieleckiego i Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

👉🇵🇱🇵🇱 Po raz szósty z okazji Święta Niepodległości organizujemy zmagania dotyczące naszej historii z czasów rodzącej się niepodległości Rzeczpospolitej. Odbędą się one w formule otwartej. Zapraszamy więc wszystkich miłośników historii bez względu na wiek i wykształcenie do wspólnej zabawy oraz upamiętnienia 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla uczestników, nie tylko laureatów, przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody

👉🇵🇱 Konkurs odbędzie się w sobotę, 11 listopada br., o godz. 17.00 w sali widowiskowej Szkoły Muzycznej w Radomyślu Wielkim (ul. Ogrodowa 1).

👉🇵🇱🇵🇱 Szczegóły: https://www.radomyslwielki.pl/…/wydarzenia-spoleczno…

VI Radomyski Test Wiedzy Historycznej „Polska Niepodległa”

 Po raz szósty z okazji Święta Niepodległości organizujemy zmagania dotyczące naszej historii z czasów rodzącej się niepodległości Rzeczpospolitej. Odbędą się one w formule otwartej. Zapraszamy więc wszystkich miłośników historii bez względu na wiek i wykształcenie do wspólnej zabawy oraz upamiętnienia 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla uczestników, nie tylko laureatów, przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody.

Cztery rundy pytań

Konkurs odbędzie się w sobotę, 11 listopada br., o godz. 17.00 w sali widowiskowej Szkoły Muzycznej w Radomyślu Wielkim (ul. Ogrodowa 1). Na uczestników będzie czekał test wyboru składający się z czterech tur:

1 tura pytań z dwiema możliwościami odpowiedzi (tylko jedna prawidłowa),

2 tura pytań z trzema możliwościami odpowiedzi (tylko jedna prawidłowa),

3 tura pytań z czterema możliwościami odpowiedzi (tylko jedna prawidłowa),

4 tura pytań z czterema możliwościami odpowiedzi (jedna lub dwie odpowiedzi prawidłowe; każda prawidłowa odpowiedź – to jeden punkt; w przypadku zaznaczenia dobrej i błędnej odpowiedzi w jednym pytaniu – zero punktów).

Czas na napisanie Testu to ok. 30 minut. Po teście odbędzie się Koncert Niepodległościowy przygotowany przez Szkołę Muzyczną w Radomyślu Wielkim (będzie to czas na sprawdzenie testów).

Atrakcyjne nagrody

Wręczenie nagród nastąpi ok. godz. 18.45. Jury dokona oceny Testu i ustali laureatów oraz wyróżnionych wedle kryterium liczby punktów otrzymanych przez poszczególnych uczestników Testu w trzech kategoriach wiekowych – uczniowie szkół podstawowych; uczniowie szkół ponadpodstawowych; dorośli. Nagrody dla laureatów z miejsc 1-3 to vouchery finansowe i książki historyczne, wyróżnieni otrzymają książki historyczne, gry edukacyjne i gadżety od fundatorów.

O co zapytają organizatorzy?

W teście organizowanym przez Urząd Miejski i SCKiB znajdą się pytania dotyczące historii Polski z lat 1914-1922, z następującej tematyki:

– kształtowanie się granic II RP: m.in. plebiscyty, powstania, wojna polsko-bolszewicka, wojna polsko-ukraińska, najważniejsze postanowienia wobec Polski na konferencji pokojowej w Wersalu;

– najważniejsze postacie sceny politycznej i wojskowej (m.in. Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Witos, Haller, Rozwadowski);

– najważniejsze polskie formacje wojskowe podczas I wojny światowej (podstawowe informacje);

– mocarstwa i zaborcy wobec Polski w czasie I wojny światowej;

– konstytucja marcowa – najważniejsze postanowienia; władze II RP (naczelnik państwa, rząd, prezydent);

– legioniści związani z Radomyślem Wielkim (https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/legionisci-z-terenu-gminy.html)