Informacja

Informacja

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć kulturalno-rozrywkowych prowadzonych przez Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim

Biorąc pod uwagę znaczny występujący w okresie stycznia i ciągle zwiększający się przyrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie powiatu mieleckiego oraz idące z nim zwiększone ryzyko zachorowania wśród pracowników Samorządowego Centrum Kultury i  Bibliotek w Radomyślu Wielkim oraz uczestników zajęć kulturalno-rozrywkowych, zarządzam czasowe zawieszenie zajęć kulturalno-rozrywkowych prowadzonych przez SCKiB w  Radomyślu Wielkim od dnia 01.02.2022 r. do dnia 14.02.2022  r.

Podejmując niezbędne zadania w celu ograniczenia rozwoju pandemii i liczby osób zakażanych, biorąc pod uwagę nieobecność kadry dydaktycznej, a także zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach, w tym w Szkole Muzycznej I stopnia w Radomyślu Wielkim, również wprowadzam czasowe zawieszenie zajęć. Działania te spowodują ograniczenie kontaktu i mogą się przyczynić do odwrócenia tendencji wzrostowej zachorowań na wirus SARS-CoV-2.

Zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Rady Ministrów, Dyrektor danej placówki kulturalno-rozrywkowej określa możliwość funkcjonowania bibliotek i placówki w trybie stacjonarnym, zdalnym lub może wprowadzić ich czasowe zamknięcie.